Pilotowanie wycieczki

 

Pilot, to zawód, jaki zasadniczo kojarzy się z lataniem. Pilot samolotu, pilot śmigłowca to pierwsze skojarzenia. Pilotuje się także wycieczki. Para się tym nie kto inny, jak pilot wycieczek. Podobną funkcje pełni przewodnik wycieczek lub przewodnik turystyczny. Wszystkie te funkcje wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Piloci wycieczek nie mogą wykonywać własnego zawodu bez specjalistycznych przygotowań. Wymagają one edukacji merytorycznej i kwalifikacji zastosowania jej w praktyce. Zwykle piloci wycieczek współpracują z biurami podróży, które maja w prywatnej ofercie wycieczki, czy to krajowe czy zagraniczne.

Pilot wycieczek ma możliwość specjalizować się w obsłudze konkretnego rodzaju wyjazdów. Ma możliwość być pilotem wycieczek zagranicznych albo krajowych. Może specjalizować się w pilotażu wypadów do określonych krajów. Ma możliwość także obsługiwać tylko i jedynie jeden rodzaj grup wycieczkowiczów, np. wycieczki szkolne lub studenckie. Pilot wycieczek współpracując z danym organizatorem wypadów, musi dopilnować, żeby cały przebieg wycieczki był taki, jak zaplanowano. Musi być czuły na potrzeby podległych mu wycieczkowiczów. W razie jakichkolwiek przeszkód, musi umieć im zaradzić. Pilotaż grup turystycznych nie jest zawodem łatwym. Wymaga kwalifikacji kierowania grupa, opowiadania o danej atrakcji turystycznej w sposób, ażeby zaciekawiła ona potencjalnego słuchacza. Pilot wycieczek powinien posługiwać się językiem obcym. W przypadku pilotowania wycieczek zagranicznych jest to warunek konieczny. Ogromna wiedza i umiejętność pracy w postanowieniach stresujących zapewniają potencjalnemu pilotowi wycieczek odpowiednie wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Zobacz więcej: pilotaż grup turystycznych.

Dodaj komentarz