Wycena aktuarialna – usługi

W wielu sytuacjach związanych z prowadzeniem biznesu trzeba skorzystać z fachowej pomocy w głównej mierze profesjonalistów z zakresu ekonomii oraz finansów takich jak licencjonowani aktuariusze. Warto wspomnieć o tym, że ich praca polega między innymi na wycenie rezerw zastosowanych na świadczenia dla pracowników, ale też są to usługi takie jak wycena marki czy również innych wartości niematerialnych oraz prawnych, do których warto zaliczyć w głównej mierze patenty czy także relacje z klientami.
Co warto wiedzieć na temat usług świadczonych przez biura aktuarialne?
Na początku trzeba wyjaśnić, że takie firmy świadczą usługi takie jak wycena znaku towarowego, niemniej jednak możemy też liczyć na wycenę na przykład kosztów przeznaczonych na naprawę sprzedawanych produktów oraz produktów.

Firmy zajmujące się sprzedażą towarów a także towarów długotrwałego użytku muszą liczyć się z tym, że klient może zwrócić się do niej o obieg produktu albo też naprawę, a to oczywiście wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów, które trzeba uwzględnić w polityce finansowej firmy. Warto pamiętać też o tym, że biuro aktuarialne świadczy kompleksowe usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie ekonomii. Możemy także liczyć na analizę projektów modernizacyjnych restrukturyzacyjnych czy też odtworzeniowych. Są to również usługi powiązane z wyceną instrumentów majątkowych w skorygowanej cenie nabycia, do których możemy zaliczyć między innymi udzielone kredyty pożyczki, ale też obligacje korporacyjne. Jak więc widać, takie usługi obejmują wiele różnorakich wycen oraz analiz.

Zobacz także: wycena firmy.

Dodaj komentarz