Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Dynamiczny rozwój branży budowlanej umożliwia na zdobycie stabilnego miejsca pracy. A dodatkowo, dzięki poszerzaniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych kwalifikacji możliwe jest otrzymanie awansu, co wiąże się bez wątpienia z wyższą pensją. Trzeba jednakże podkreślić, że uprawnienia budowlane są przeznaczone wyłącznie dla ludzi, którzy spełniają warunki z uwagą określone w prawie że budowlanym.

Uprawnienia budowlane – jak zdobyć?
Prawo budowlane odnosząc się do kwestii uprawnień budowlanych opisuje warunki, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia w określonej specjalności. Dotyczą one wykształcenia kierunkowego, może być to wykształcenie średnie lub wyższe, a także należycie długiego stażu przy robotach budowlanych lub projektowaniu. Uprawnienia budowlane dotyczące dwóch różnych dziedzinie. Są to uprawnienia dotyczące projektowania oraz uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Warto również dodać, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie ograniczonej lub nieograniczonej. Uprawnienia bez ograniczeń umożliwiają pracę techniczne w budownictwie w danej specjalności dla każdego obiektu. W sytuacji ograniczeń zakres prac jest ściśle określony przez przepisy budowlane. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Jest to część pisemna, która ma postać testu z trzema możliwymi odpowiedziami a także cześć ustna. Do egzaminu ustnego może podjeść tylko kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części. Część ustna zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną.

Źródło: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz