Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków

By stworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków niezbędne są prace ziemnie, które kreuje koparka. Czasem można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop powinno się zorganizować samodzielnie.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zniszczyć teren zielony wokół domu, całkiem dobrze, aby jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna metoda odprowadzania nieczystości z domu. Może również być zupełnie tania. Jeżeli już wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże środki finansowe. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niskimi kosztami utrzymania. Odfiltrowane nieczystości trzeba wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Wręcz jeżeli jest ono spore, przynajmniej raz na 30 dni należy je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, o ile jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To w całości sporo i wręcz duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 albo 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich stosować, jeżeli nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej dotyczy to mocnych środków chemicznych.

Sprawdź: biologiczne oczyszczalnie ścieków włocłąwek

Dodaj komentarz