W dzisiejszym świecie produkujemy coraz więcej ścieków i śmieci. Nasza planeta wręcz nie ma możliwość się od tego wszystkiego oczyścić. Nas ludzi, jest zwyczajnie na tym świecie już za dużo. To jednak stwarza, że kreujemy faktycznie zbyt dużą ilość odpadów i te odpady mogą być dla nas poważnym zagrożeniem. Jeżeli w każdym gospodarstwie domowym wygeneruje się codziennie około kilkuset litrów ścieków, to w skali kraju albo całej planety są to wręcz niewiarygodne ilości. Natomiast takie rozwiązanie, jak przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zwyczajnie doskonałym rozwiązaniem.

Continue reading