Stare powiedzenie, które głosi, że nie w tej samej chwili Kraków zbudowano, posiada w sobie tak de facto kilka prawdy. Nie można wykonać żadnego budynku, dopóki najpierw nie będzie zaprojektowana i wykonany jego model i intencja. Makiety budynków są dzisiaj standardem przed każdą, większą realizacją. Inwestor pragnie najpierw spostrzec jak to można wszystko będzie wyglądało, niemniej jednak myślenie przestrzenne nie zawsze wystarcza do tego, aby sobie wszystko zwizualizować. W takiej sytuacji potrzebne jest coś, co da nam jakiś pogląd na temat tego, jak będzie wyglądał budynek.

Continue reading