Odszkodowanie za internowanie

Czy na ten moment można jeszcze z ogromnym skutkiem walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem podczas składania wniosku i dochodzenia prawdy a także zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach sporo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się jednakże, że represje te były niesłuszne, czy też niezgodne z prawem.

W tak zaistniałej okoliczności sąd w Polsce wydał sporo wyroków unieważniających, dzięki czemu sporo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Bez wątpienia, aby zacząć dochodzenie swoich praw należy złożyć wniosek do dobrego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam skutecznie załatwić sprawę. Oczywiście w razie konieczności fachowcy oferują też pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest konieczne do tego, ażeby starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą pozyskać zadośćuczynienie finansowe tu i teraz. Bez wątpienia całość podlega podstawie prawnej, stąd też szanse na pozyskanie odszkodowania są de fakto duże. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie osobiście bądź również poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy też instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Sprawdź również informacje na stronie: odszkodowanie za niesłuszne skazanie w prl.

Dodaj komentarz