Szkolenia z obsługi klienta

Firma, która zatrudnia osoby do kontaktu z klientami, usiłuje wybierać osób, które cechują się wysoką kulturą osobistą i mają nienaganne maniery. Pomimo tego czasem w stresujących sytuacjach pracownicy nie umieją zapanować nad emocjami i stosownie poprowadzić rozmowy ze zdenerwowanym klientem. Jest to sytuacja, której można uniknąć, przeprowadzając szkolenia obejmujące standard obsługi klienta w banku i ucząc pracowników, jak postępować w sytuacjach podbramkowych z klientem.

Najtrudniej pracuje się z klientem roszczeniowym, który na prawdę bardzo często bywa agresywny i nie potrafi przyjąć do wiadomości stanowiska firmy. Dzięki szkoleniu, którym jest wdrożenie działu obsługi klienta w standardy postępowania z trudnym rozmówcą, można uniknąć wielu nerwowych sytuacji negatywnie rzutujących na opinię o całej firmie. Trzeba pamiętać o tym, że klient, który jest niezadowolony, będzie dzielić się taką opinią z innymi znacznie częściej niż zadowoleni klienci. W praktyce przez złe standardy obsługi można nabawić się bardzo poważnego kryzysu wizerunkowego. Stąd też, zwracając uwagę na to, jak znacząca jest jakość obsługi klienta, należy koniecznie na bieżąco uczulać pracowników na prawidłowe zachowania. Osoby, które pracują wprost z klientami muszą być świadome, że od ich sposobu postępowania w ogromnej mierze zależy wizerunek firmy. To na nich spoczywa spora odpowiedzialność za to, jak firma będzie postrzegana na rynku. Tym samym konieczne jest, by obsługą klienta zajmowały się osoby z odpowiednimi kompetencjami, które są wspierane szkoleniami i warsztatami z umiejętności miękkich.

Więcej informacji: jakość obsługi klienta.

Dodaj komentarz