Kto organizuje szkolenie z zakresu bhp?

Szkolenia bezpieczeństwo i higiena pracy przeprowadzane są przez firmy, które oferują zarówno szkolenia wstępne, jak także okresowe. Trzeba pamiętać o tym, że szkolenie bhp wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem danego pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Warto dodać także o tym, że jest to szkolenie składające się zarówno z instruktażu ogólnego jak także stanowiskowego.

Szkolenia bhp – co powinni mieć świadomość tego pracodawcy?
Trzeba rozpocząć od tego, że obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu bhp spada na pracodawców. Wynika to z przepisów w kodeksie pracy. O ile chodzi o pracowników nowo zatrudnionych czy także studentów oraz uczniów odbywających praktykę to obowiązuje ich szkolenie wstępne. Warto pamiętać o tym, że szkolenia wstępne bhp muszą być potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia. Jest to dokument dołączony do akt osobowych pracownika. Takie szkolenie obejmuje instruktaż ogólny związany z zaznajomieniem pracowników z przepisami kodeksu pracy a także regulaminu pracy. Jednakże w sytuacji szkolenia na dane stanowisko są to kwestie związane w głównej mierze z występowaniem niebezpiecznych szkodliwych czy także uciążliwych czynników w środowisku pracy, które mogą doprowadzić do wypadków, ale też pojawienia się chorób zawodowych. A dodatkowo, podczas takiego szkolenia pracownik poznaje także sposoby, ażeby chronić się przed zagrożeniami, które na danym stanowisku występują. Warto mieć na uwadze również o tym, że szkolenia bhp Warszawa to szkolenia okresowe, które mają na celu głównie ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń wstępnych.

Polecam: szkolenia bhp.

Dodaj komentarz