Informacje pomocne przy zadłużeniu

 

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Zdarza się, że z dnia na dzień człowiek traci źródło profitów a jednocześnie możliwość spłaty zadłużenia zaciągniętego w instytucji bankowej bądź w swojej firmie oferującej tak zwane chwilówki. Po niezbyt długim czasie dłużnik dostaje nakaz zapłaty, który wydany zostaje przez sąd.

Wielu obywateli koncepcji, że polskie prawo zostało skonstruowane w taki sposób, żeby nie można było walczyć o swoje prawa, ale nie jest to do końca prawdziwe twierdzenie, gdyż warto mieć świadomość, że w każdym przypadku istnieje możliwość odwołania się od wyroku. Niezależnie od tego w jaki metodę został wydany. Bywają sytuacje kiedy dłużnik dostaje nakaz zapłaty prokura. Laicy nie znający się na procedurach windykacyjnych nie wiedzą jak działa ich mechanizm, dlatego odpowiedzią na ich wątpliwości są specjalistyczne firmy, które pomagają egzekwować dłużnikom swoje prawa. Notorycznie posiadają miejsce sytuacje kiedy nakaz zostaje wysłany pod niewłaściwy adres rezultatem czego czas na odwołanie mija. Ale o ile taka sytuacja zdarza się z przyczyn niezależnych od zainteresowanego można przywrócić sprzeciw od nakazu zapłaty na pewno jeżeli taki wniosek zostanie udowodniony i dłużnik przedstawi odpowiednie argumenty. Sama terminologia jest dla wielu niemałym zaskoczeniem, ponieważ nie prawie każdy rozumie czym jest nakaz zapłaty hoist. Odwoływanie się od wyroków jest w większości przypadków grą na czas. Czas, który dłużnik pragnie przeznaczyć na zebranie kwoty wiedząc, że każdy kolejny wyrok będzie taki sam.

Należy sprawdzić: sprzeciw od nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz