Faktoring od A do Z

Na czym polega usługa faktoringu? Z takich korzystają coraz liczniej polscy przedsiębiorcy. Jej specyfika polega na tym, że firma, która świadczy usługi faktoringowe, przejmuje na siebie nieprzeterminowane, obowiązujące zobowiązania finansowe klientów danej firmy. Krótko mówiąc, spłacają one ich zobowiązania wobec faktoranta.

Tym samym faktorant może liczyć na niewątpliwe wpływy z wystawianych faktur. Może posiadać pewność, że za zrobione usługi czy za sprzedane produkty zawsze otrzyma należność.
Minusem, jaki może mieć usługa faktoringowa, jest to, że firmy, które spłacają cudze należności, nie spłacają ich w całości. Pobierają prowizję, która stanowi ich zarobek. Jej wysokość jest ustalana osobiście. Nie ma w tym nic dziwnego, bo wszakże spłacając cudzą fakturę, ponoszą one ryzyko tego, że sami mogą czekać na spłatę należności dłużej, niż wynika to z dokumentu fakturowego. Oprócz tym świadczenie takich usług całkiem bezinteresownie byłoby bezzasadne i nikt by się na to nie decydował. Firmy faktoringowe muszą posiadać na tym swój zysk. W większości przypadków firmami takimi są banki. Ale nie jest to zasada. Zdarza się, że usługi faktoringowe świadczą inne firmy. Na faktoring decydują się te przedsiębiorstwa, którym zależy na sprawnej polityce finansowej i takie, które wolą, ażeby w ich kasie stale były jakieś środki. Regularnie regulowane faktury dają im taką sposobność. Nawet jeżeli już ich wpływy są nieco niższe. To zawsze ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie firm i nie doprowadza ich do kłopotów majątkowych.
Sprawdź: faktoring blog.

Dodaj komentarz