Uprawnienia w budownictwie

Jeśli chcemy dostać awans w branży budowlanej, warto korzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak także prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można pozyskać tylko i tylko poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to powinno się wiedzieć
Należy podkreślić że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, jednak druga część, do której można przystąpić jedynie po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Trzeba podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten kluczowy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej wyróżnia się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną a także elektroenergetyczną. Jednakże uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz