Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Jeśli chcemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia a także kursy, między innymi takie jak egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Trzeba jednakże pamiętać, że nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne ustalone są w niemal budowlanym.
Uprawnienia w branży budowlanej – jak zdobyć?
Przede wszystkim powinno się podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednak w pierwszej kolejności należy sprawdzić wytyczne, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczą one wykształcenia kierunkowego, średniego albo wyższego, jak również stosownie długiego stażu w branży budowlanej, na przykład w biurze projektowym albo na placu tworzenia. Wyłącznie osoby, które spełniają podane powyżej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a zatem zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. Pierwszy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść wyłącznie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w branży budowlanej można zdobyć w obrębie określonej specjalności, na przykład instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej albo telekomunikacyjnej.

Więcej informacji: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz