Branża budowlana – certyfikaty uprawnień

Branża budowlana oferuje wiele opcji, jak również atrakcyjne zarobki, nie powinno zatem być zaskoczeniem, że wiele osób wiąże swoją przyszłe dni zawodową właśnie z budownictwem. Warto mieć na uwadze jednakże o tym, ażeby przez cały czas dbać o swój rozwój, a zatem zdobywać na przykład dodatkowe uprawnienia budowlane, które pozwolą nam na samodzielne wykonywanie prac technicznych przykładowo w obrębie kierowania pracami budowlanymi.
Dlaczego warto dostać uprawnienia w branży budowlanej?
Przede wszystkim takie dodatkowe uprawnienia to duża szansa na awans czy także pozyskanie lepszych wypłat.

Nie zapominajmy natomiast o tym, że uprawnienia budowlane mogą być uzyskane tylko przez osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Do części ustnej przed komisją kwalifikacyjną mogą przystąpić wyłącznie osoby, które zdały pozytywnie pierwszą część, czyli egzamin pisemny. Warto być świadomym też o tym, że na taki egzamin mogą zapisać się wyłącznie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, jak również odbyły stosownie długi staż w branży budowlanej. Na uwagę zasługuje również fakt, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe typy, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi, jak również uprawnienia do projektowania architektonicznego. W obrębie tych dwóch podstawowych typów można wyróżnić jeszcze specjalności, przykładowo takie jak specjalność instalacyjna czy także inżynieryjna, w obrębie której odróżnia się jeszcze specjalność mostową, drogową, kolejową wyburzeniową czy hydrotechniczną.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz